LAĮA įsteigta 2011 m. rugsėjo 12 d., ir yra verslo bei valstybės pripažinta ir tarptautiniu mastu veikianti profesinė organizacija,  vienijanti apskaitos įmones, besilaikančias profesinės etikos normų.

Asociacijos tikslai yra atstovauti narių interesus atitinkamose valstybinėse institucijose, siekiant  pasiekti konkrečių teigiamų pokyčių apskaitos srityje, įstatymų leidyboje bei tobulinime, teikti realią naudą nariams pagal jų profesinius poreikius, efektyviai keistis aktualia naudinga informacija bei tapti nariams ta vieta, kur nariai mielai susitiktų diskutuoti, spręsti ir gerai leisti laiką. 

LAĮA nariai dalyvauja Seimo, Vyriausybės komitetų darbe, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų, tuo siekdama padidinti įmonių finansinių ataskaitų kokybę bei visuomenės pasitikėjimą jomis. Planuojama kurti šias "Darbo grupes" aktualiems apskaitos įmonėms klausimams spręsti:

1.Per daug prievolių buhalteriams – kaip jas sumažinti.

2.VMI ir Sodra – vieno langelio klausimas, diskusijos su atsakingu Seimo nariu.

3.Privalomas ir savanoriškas PVM registravimas.

4.Kryžminio patikrinimo problema - diskusijos su VMI.

5.Mokestinės paskolos – kaip dirbti efektyviau su VMI šiuo klausimu.

6.Darbas su valstybinėmis institucijomis. De facto apskaitos įmonės yra juridinis asmuo, de jure nėra.

7.Bendradarbiavimas su Lietuvos statistika dėl geresnių sąlygų apskaitos įmonėms ruošiant ataskaitas. Darbo grupės vadovė UAB Pagautė direktorė Jurgita Alksnienė.

Jau sukurta LAĮA atstovų darbo grupė atstovauti VMI dėl e-sistemų tobulinimo.

Įgyvendiname europinius projektus, organizuojame kvalifikacinius mokymus nariams, skirtus nuolat tobulėti ir būti išskirtiniams rinkoje. 

Visi mūsų nariai yra apdrausti buhalterių profesinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Mūsų planuose ir toliau numatomas neatsiejamas kokybės kontrolės siekis įmonėse – narėse, užtikrinant įmonių išskirtinumą ir patrauklumą rinkoje ir klientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis. Todėl vienas iš Asociacijos tikslų yra ir apskaitos įmonių reitingavimas.

Kviečiame jus jungtis prie Lietuvos Apaskaitos Įmonių Asociacijos. Kartu mes galime daugiau! 

Prašymas tapti nariu.