LAĮA įsteigta 2011 m. rugsėjo 12 d., ir yra verslo bei valstybės pripažinta ir tarptautiniu mastu veikianti profesinė organizacija,  vienijanti apskaitos įmones, besilaikančias profesinės etikos normų.

Asociacijos tikslai yra atstovauti narių interesus atitinkamose valstybinėse institucijose, siekiant  pasiekti konkrečių teigiamų pokyčių apskaitos srityje, įstatymų leidyboje bei tobulinime, teikti realią naudą nariams pagal jų profesinius poreikius, efektyviai keistis aktualia naudinga informacija bei tapti nariams ta vieta, kur nariai mielai susitiktų diskutuoti, spręsti ir gerai leisti laiką. 

LAĮA nariai dalyvauja Finansų ministerijos, VMI, Seimo, Vyriausybės komitetų darbe, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų, tuo siekdama padidinti įmonių finansinių ataskaitų kokybę bei visuomenės pasitikėjimą jomis.

Yra sukurtos "Darbo grupės" aktualiems apskaitos įmonėms klausimams spręsti. Šiuo metu ypač aktyviai dirba darbo grupės "Dėl BAĮ įstatymo tobulinimo" bei "Apskaitos paslaugų standartas". Kviečiame narius aktyviai dalyvauti šių darbo grupių veikloje.
Mūsų narių atstovai aktyviai bendradarbiauja su VMI dėl e-sistemų tobulinimo.

Įgyvendiname europinius projektus. Šiais metais organizuosime kvalifikacinius mokymus nariams, skirtus nuolat tobulėti ir būti išskirtiniams rinkoje. 

Visi mūsų nariai yra apdrausti buhalterių profesinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Kviečiame jus jungtis prie Lietuvos Apaskaitos Įmonių Asociacijos. Kartu mes galime daugiau! 

Prašymas tapti nariu.