Dėkojame:

Asociacijos nariui, UAB "GV Finansiniai sprendimai" (direktorė Galina Volodko), už 25 Eur paramą Asociacijai.