About us / Apie mus

United KingdomAssociation of
Lithuanian Accounting Firms (ALAF)

ALAF is established in 2011. Since 2012, we started actively participate in professional representing of accounting firms. We had a seminar tour in Lithuania from 2012 autumn to 2013 summer. In these conferences we presented the relevant accounting and tax topics and Accounting Law changes. Discussions were held.

We are permanently in touch with the Government according to the development of accountancy in Lithuania.

Our vision – annual financial statements in Lithuania should be prepared on a prudent basis and should give a true and fair view of an undertaking’s assets and liabilities, financial position.

Our mission – efficiently and transparently represent accounting firms – members of the Association, also promote innovation, ethical development, advise on matters of accounting services, take care of the image of accountant profession.

Contact Us!

image descriptionLIETUVOS APSKAITOS ĮMONIŲ ASOCIACIJA (LAĮA)

LAĮA – pirmoji asociacija Lietuvoje, 2011 m. rugsėjo 12 d. įkurta vienyti apskaitos įmones – juridinius asmenis.

VEIKLA: Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) pokyčių bei Apskaitos direktyvos įgyvendinimo kontekste Asociacija kartu nariais bei įstatymų leidėjais ir vykdytojais palaiko nuolatinį ryšį, siekdama padidinti įmonių finansinių ataskaitų kokybę ir visuomenės pasitikėjimą jomis. Šiuo metu Valstybės įmonė „Registrų centras“ per trejus metus nėra gavusi iš viso daugiau kaip 20.000 įmonių finansinių ataskaitų, o auditorių atliekamų auditų išvadose sąlyginės nuomonės sudaro 25% jau keli metai iš eilės. Tai žymūs skaičiai, rodantys, kad šiandien įmonių finansinės ataskaitos nėra atspindinčios tikrą ir teisingą vaizdą ir/ar apskritai rengiamos. Verslo partnerių mokumą nusakančiais finansinės atskaitomybės dokumentais itin suinteresuotas verslo pasaulis, kreditoriai, todėl padėtis yra spręstina.

Asociacijos nuomone, padėčiai pakeisti reikia pasiekti šiuos tikslus:
1. įmonės „Registrų centrui“ turi teikti finansines ataskaitas;
2. finansinės ataskaitos turi parodyti tikrą ir teisingą vaizdą apie įmonių finansinę būklę;
3. visi finansines ataskaitas pasirašantys buhalteriai turi būti kvalifikuoti.

Siekis išlaikyti kompetenciją, profesionalią veiklą yra vienas iš mūsų svarbiausiųjų uždavinių. Įgyvendiname europinius projektus, organizuojame kvalifikacinius mokymus nariams, skirtus nuolat tobulėti ir būti išskirtiniams rinkoje. Mūsų nariai draudžiasi privalomuoju draudimu ir perka itin šiai profesijai reikalingą popierių pigiau!

PLANAI: mūsų planuose ir toliau numatomas dalyvavimas, priimant sprendimus apskaitos bendruomenei svarbiais klausimais ir kreipiantis į valdžios institucijas, siekiant teigiamų pokyčių apskaitos srityje. Taip pat neatsiejamas kokybės kontrolės siekis įmonėse – narėse, užtikrinant įmonių išskirtinumą ir patrauklumą rinkoje ir klientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis.

NARIAI: šiuo metu vienijame gražią bendruomenę: 38 narius – apskaitos įmones visoje Lietuvoje (iš Klaipėdos, Telšių, Panevėžio, Šiaulių, Pakruojo, Kupiškio, Tauragės, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Mažeikių, Varėnos, Vilniaus), su kuriais glaudžiai palaikome ryšį, dalinamės informacija ir mintimis, kaip pagerinti buhalterinės apskaitos būklę Lietuvoje šiandien. Nuolat vykstantys mokymai įgyvendinamų projektų dėka – narių profesinio tobulėjimo rodiklis. Mūsų nariai – ne konkurentai: tarpusavyje kontaktuoja ir konsultuojasi įvairiais profesiniais bei gyvenimiškais klausimais. Su narių sąrašu galite susipažinti mūsų puslapyje.

Kartu galime daugiau. Aptarkime mūsų bendradarbiavimo galimybes –

Susisiekime!

LAĮA

Parašykite komentarą